Йўлларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш

Автойўллар учун лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш 1.03.06-13.01-сон буйруғи асосида амалга оширилади. ДАСТГОҲНИНГ ДАСТЛАБКИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАШКИЛ ЭТИЛИШИ

II. Давлат экспертизасига лойиҳаолди ва шаҳарсозлик хужжатларини тақдим этиш

8. Лойиҳаолди ва шаҳарсозлик ҳужжатларини Давлат экспертизасидан ўтказилиши учун қуйидагилар тақдим этилади:

 • мижознинг (инвесторнинг) экспертиза ёки унинг кўрсатмаси бўйича бошқа юридик (жисмоний) шахс томонидан ёки лойиҳа ташкилотига (келишув бўйича) ёзма хабарнома билан мурожаат қилиши.
 • лойиҳани ишлаб чиқиш бўйича топшириққа мувофиқ ишлаб чиқилган лойиҳа ва шаҳарсозлик ҳужжатлари, мавжуд низомий ҳужжатларда икки нусхада тақдим этиладиган миқдорда дастлабки ва рухсатномалар билан биргаликда зарур хулосалар (тасдиқлар)
  • реконструкция қилинган бинолар ва иншоотларни муҳандислик тадқиқотлари ва сўровларини (ихтисослаштирилган ташкилот) натижалари;
  • тегишли вазирлик ва идораларнинг мижознинг лойиҳасини ташкиллаштирадиган саноат қарашлари;
  • маҳаллий архитектура ва бошқа ваколатли органларнинг хулосаси (мувофиқлаштирилиши);
  • давлат экологик экспертизасининг зарур хулосалари (мувофиқлаштирилиши);
 • лойиҳа топшириғининг нусхаси;
 • Лойиҳаолди ва шахарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчининг лицензия нусхаси.
 • Кўриб чиқилаётган лойиҳанинг лойиҳа – қидирув ишларини бажариш учун сарфланган ҳаражатлар тўғрисидаги маълумотлар.

9. Лойиҳаолди ва шаҳарсозлик ҳужжатлари лойиҳа ташкилотининг раҳбари, ЛБМ (ГИП) томонидан асосий варақларда ва умумий тушунтириш хати билан имзоланиши керак. Ҳужжатларнинг бўлинмалари ЛБМ (ГИП) ва лойиҳа бўлимлари ва ижрочилар учун масъул бўлганлар томонидан имзоланиши керак.

10. Кўриб чиқиш учун тақдим этилган материаллар рўйхати ҳар бир ҳолда алоҳида экспертиза ўтказувчи орган томонидан белгиланади.

11. Асосий саноат тармоқларида (энергетика, нефть ва газни қайта ишлаш, кимё ва оғир саноат) инвеститсия лойиҳасининг лойиҳаолди ҳужжатлари «Ўзоғирнефтгазкимёлойиҳа» институтининг илмий-техник кенгашининг ижобий хулосаси билан текшириш учун тақдим этилади.

12. Ўзбекистон Республикаси Реконструкция ва тараққиёт фонди маблағлари ҳисобига молиялаш учун олдиндан тақдим этилган лойиҳалар (биргаликда молиялаштириш) "Ўзоғирнефтгазкимёлойиҳа" (электр энергияси, нефть ва газни қайта ишлаш, кимё ва оғир саноат).

13. Тақдим этилган ҳужжатларнинг тўлиқлиги, мавжуд бўлган низомий ҳужжатларнинг таркиби бўйича талабларига мувофиқлиги эксперт ташкилотига келиб тушган санадан бошлаб 3 кун мобайнида текширилади.

14. Лойиҳалаштириш (лойиҳалаш) ва шаҳарсозлик ҳужжатларини давлат экспертизаси учун Давлат қўмитаси ва унинг ҳудудий бошқармаси буюртмачидан олдиндан лойиҳа ва шаҳарсозлик ҳужжатларида ва муҳандислик тадқиқот материалларида фойдаланиладиган лойиҳалаш ва технологик ечимлар учун ҳисоб-китобларни қўшимча равишда талаб қилиш ҳуқуқига эга. Ушбу ҳисоблар ва материаллар талабнома берувчи томонидан тегишли сўровни олганидан сўнг 3 кун ичида тақдим этилиши керак.

15. Тегишли ҳужжатларнинг тўлиқ бўлмаганлигини аниқлашда мутахассис ташкилот мижозни, лойиҳани ташкил этишни ёки бошқа юридик (жисмоний) шахсни етишмаётган материалларни тақдим этиш зарурлиги тўғрисида хабардор қилади. Бундай ҳолатда эксперт ташкилоти ҳужжатларни кўриб чиқишдан олдин экспертизани ўтказиш учун шартнома бажарилишини тўхтатиш тўғрисида қарор қабул қилиши ва тўлиқ ҳужжат мажмуини тақдим этишдан олдин уни бекор қилиши мумкин.

16. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 20.08.2003 йилдаги 357-сон қарорига биноан қурилиши тадбиркорлик субъектлари учун «Тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш учун рўйхатга олиш тартиб-таомилини тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида» ги ҳужжат лойиҳа ташкилотининг ёнғин хавфсизлиги ва объектдаги сейсмик барқарорлиги қоидалари ва қоидаларига риоя қилиш нуқтаи назаридан лойиҳа ечимларини баҳолаш учун зарур даражага қадар текширувга тақдим этилади.

17. Лойиҳа сифати учун жавобгарлик ишлаб чиқувчига юкланади.

18. Давлат экспертиза органи давлат экспертизаси учун тақдим этилган ҳужжатларнинг ишончлилигини таъминлаш, шунингдек, давлат экспертизаси билан боғлиқ ушбу ташкилотга маълум бўлган бошқа қарорлар қабул қилиш тўғрисидаги қарорларни ва бошқа махфий маълумотларни ошкор қилмаслик бўйича чоралар кўришга мажбурдир.

III. Давлат экспертизасини ўтказиш

19. Лойиҳаолди ва шаҳарсозлик қурилиш ҳужжатларини давлат экспертизаси предмети уларнинг шаҳарсозлик меъёрларига, қонунчилик, норматив-техник ва техник ҳужжатлар талабларига мувофиқлигини баҳолаш ҳисобланади.

20. Давлат экспертизаси талабнома берувчига давлат экспертизаси тўланганлигини тасдиқловчи ҳужжатларни шартнома асосида тақдим этгандан кейин бошланади ва давлат экспертизаси юборувчига юборилади (топширилади).

21. Лойиҳавий ҳужжатларни давлат экспертизаси ўтказилаётганда, шартномада кўзда тутилган тартибда лойиҳа ҳужжатларини тезда ўзгартириш мумкин.

22. Давлат экспертизаси ўтказилаётганда давлат экспертизаси ўтказаётган ташкилот ҳуқуқлари:

 • давлат органларидан, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларидан ва ташкилотлардан давлат экспертизасини ўтказиш учун зарур бўлган ахборот ва ҳужжатларни талаб қилиш;
 • буюртмачилар, лойиҳа ва шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар ва бошқа ташкилотлар экспертлари масалалари бўйича келишмовчиликларни кўриб чиқиш ва ўзларининг ваколатлари доирасида тегишли таклифлар тайёрлаш;
 • шартнома асосида давлат ва (ёки) ноҳукумат ташкилотларини, олимлар ва мутаҳассисларни (ташқи экспертларни) жалб қилиш учун зарур бўлганда вақтинчалик эксперт гуруҳларини ташкил этиш.

23. Эксперт хулосалари бўйича экспертиза органига ҳужжатлар (бўлимлар) бўйича эксперт хулосалари белгиланган тартибда тақдим этилади.

24. Маҳаллий мутаҳассисни эркин мутаҳассис томонидан тақдим этилганда эксперт органи белгилаган барча вазифаларнинг тўлиқлиги ва ёритилганлиги текширилади. Агар шартномавий мажбуриятлар бажарилмаса, раҳбарият эксперт хулосаси натижаларини рад этишга ёки бошқа чораларни кўришга ҳақли.

25. Лойиҳани кўриб чиқиш тўла тугаллангандан кейин хулоса буюртмачига ёки лойиҳа ташкилотига икки нусхада чора кўриш учун юборилади.

26. Лойиҳа бўйича хулосани кўриб чиқиш лойиҳанинг муаллифи ва эксперт томонидан экспертиза бўлимининг етакчи (бош) мутаҳассис иштирокида кўриб чиқилади, келишмовчиликлар ва саволлар ёзма равишда икки томоннинг имзоси билан ёзиб қўйилади.

27. Иккала томоннинг келишмовчиликлари ва таклифлари бўйича якуний қарор экспертиза бўлимининг етакчи (бош) мутаҳассиси томонидан қабул қилинади.

28. Лойиҳанинг қисмлари бўйича хулоса натижалари лойиҳани мувофиқлаштирувчи органлар ва давлат назорат органларининг талабларини ҳал этишни ҳисобга олган ҳолда тасдиқланиши ёки лойиҳа камчиликларини бартараф этиш учун қайтариш экспертиза бўлими етакчи (бош) мутаҳассис томонидан қарор қабул қилинади.

29. Қарор эксперт бўлими кўрсатмаларига биноан тасдиқланган консултатив эксперт хулосаси шаклида тузилади.

30. Конструкцияларнинг ёндашуви, ёнғин хавфсизлиги ва қурилишнинг таҳминий баҳосига таъсир қилмайдиган тажриба, шарҳ ва таклифларнинг бир неча босқичларида кейинги дизайн босқичига боғлиқ бўлиши мумкин.

31. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган "Қурилиш соҳасидаги руҳсатномаларни бериш тартиб-таомиллари ва муддатини белгилашда дифференциал ёндошув тартиби тўғрисида" ги 1-иловага мувофиқ объектлар таснифига қараб, лойиҳа олдиндан ва шаҳарсозлик ҳужжатларини давлат экспертизаси амалга оширилади. 2013 йил № 150, қуйидаги тартибда;

 • I-V тоифасидаги мураккабликлар объектларини лойиҳалаштириш бўйича лойиҳа ҳужжатлари (ТИҲ ва ТИА босқичлари) ва шаҳарсозлик ҳужжатлари (ИЛ ва ИС босқичлари) бўйича Ўзбекистон Республикаси Давархитектқурилишининг шахарсозлик ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш бош бошқармаси;
  • хорижий инвеститсиялар ва Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан кафолатланган кредитлар иштирокидаги йирик ва стратегик аҳамиятга эга инвеститсия лойиҳалари;
  • моддий маданий мерос объектларини қайта тиклаш (тиклаш) объектлари;
  • оммавий фойдаланишдаги янги экспериментал ва стандарт (базавий) лойиҳалар;
 • Ўзбекистон Республикаси Давлат Архитектура ва қурилиш бошқармаси давлат экспертизаси ҳудудий бўлинмалари (бундан буён матнда бошқарув деб юритилади) – I-IV тоифали объектларнинг мураккаблиги шаҳарсозлик ҳужжатлари (РП ва ПД) бўйича;

Баъзи ҳолатларда, агар Ўзбекистон Республикаси Давлат Архитектура ва Архитектура қўмитасининг тегишли асослари ёки қарори (бошқаруви) мавжуд бўлса, раҳбарият олдиндан лойиҳа ҳужжатларини (ТИҲ, ТИА) ва V мураккаблик тоифалари объектларининг шаҳарсозлик ҳужжатларини (ИЛ ва ИC) давлат экспертизасидан ўтказиши мумкин, шунингдек Республиканинг бошқа ҳудудларида жойлашган.

32. Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш агентлиги томонидан лицензияланган юридик шахслар томонидан қурилиш лойиҳалари бўйича шаҳарсозлик ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш.

IV. ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ

33. Давлат экспертизаси текширилганда:

 • қабул қилинган қарорларнинг Ўзбекистон Республикасининг шаҳарсозлик кодексига, бошқа олдиндан тайёрлов материалларига, дизайн топшириқларига, шунингдек объектнинг жойлашган жойи мувофиқлаштирилганда манфаатдор ташкилотлар ва давлат назорат органлари томонидан манба маълумотлари, техник шартлари ва талаблари билан мувофиқлиги;
 • геотехник, экологик ва бошқа омилларни ҳисобга олган ҳолда қурилиш участкасини (йўналишини) танлаш ва маҳаллий ҳокимиятни ердан фойдаланиш, ҳудудларнинг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш, участканинг (йўналишни) жойлаштириш вариантларини қиёсий таҳлил қилиш натижалари бўйича мувофиқлаштириш;
 • техник ечимлар ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш чоралари, фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларнинг оқибатларини бартараф этиш чоралари ва самарадорлиги;
 • корхоналар, бинолар ва иншоотлар фаолияти хавфсизлигини таъминлаш ва портлаш ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари ва қоидаларига риоя қилиш;
 • меҳнатни муҳофаза қилиш, хавфсизлик ва санитария талаблари қоидалари ва қоидаларига риоя қилиш;
 • аҳоли ҳимоясини таъминлаш учун техникавий ва техник чора-тадбирлар ва тинчлик ва уруш даврида фавқулодда вазиятлар шароитида объектлар фаолияти барқарорлиги;
 • чекланган одамларнинг яшаш шароитларини таъминлаш учун лойиҳа ечимлари мавжудлиги;
 • қурилиш (реконструктсия қилиш) учун режалаштирилган корхона (қурилиш) нинг техник даражасини баҳолаш;
 • муҳандислик ёрдами бўйича қабул қилинган қарорларнинг мақбуллиги, автоном тизимлар ва иккиламчи энергия ресурсларидан фойдаланишнинг қулайлиги ва мақсадга мувофиқлиги;
 • қурилиш ечимларининг асослилиги ва ишончлилиги;
 • магистрал режа учун мақбул ечимлар, уларни тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатлари билан ўзаро боғлаш, ҳудуднинг ривожланиш зичлиги ва муҳандислик коммуникациялари узунлиги бўйича қарорларнинг рационаллиги;
 • бинолар ва иншоотларнинг қабул қилинган режалаштириш қарорлари ва ўлчамлари уларнинг ишлаб чиқариш объектларини аниқлаш ва қулай санитария-гигиена ва бошқа хавфсиз меҳнат шароитларини яратиш учун улардан оқилона фойдаланиш зарурлигига асосланган ҳолда;
 • бинолар юзасини ва ҳажмини самарали ишлатиш;
 • бинолар ва иншоотларнинг меъморий бирлиги ва меъморчилиги юқори даражада бўлиши, мавжуд бинолар билан биргаликда шаҳар қурилиш талабларига мувофиқлиги;
 • энергия тежовчи техник ечимлар этарли ва самарадорлиги;
 • қурилишни ташкил қилиш бўйича лойиҳа қарорларини баҳолаш;
 • мавжуд нархларда қурилиш харажатларини аниқлиги;
 • маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан ишлаб чиқарилган қурилиш материаллари, иншоотлари ва буюмларидан фойдаланиш.

V. ЭКСРЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ТАРКИБИ ВА ТАРТИБИ

34. Давлат экспертизаси ўтказилаётганда экспертиза иши очилади. Давлат экспертизаси хулосалари беш йил давомида сақланади.

35. Лойиҳаолди ва шаҳарсозлик ҳужжатларини давлат экспертизасининг хулосаси - келишувга (ижобий хулосага) ёки тегишли бўлмаган (салбий хулосага) мувофиқлиги тўғрисидаги хулосалар мавжуд бўлган консултант эксперт хулосаси.

36. Хулоса чиқаришга имкон бермайдиган ахборот, тавсифлар, ҳисоб-китоблар, чизмалар, диаграммалар ва ҳ.к.) камчиликларни экспертизадан ўтказиш жараёнида (олдиндан тайёрланмаган ёки тўла ҳажмда) экспертизани ўтказиш жараёнида олдиндан лойиҳалаш ва шаҳарсозлик ҳужжатлари аниқланса, мутаҳассис дарҳол мижозга хабар беради аниқланган камчиликлар тўғрисида ва агар зарур бўлса, уларни йўқ қилиш муддатини белгилайди. Агар давлат экспертизаси жараёнида камчиликларни аниқламаган бўлса ёки буюртмачи белгиланган муддат ичида уларни йўқ қилмаган бўлса, давлат экспертизасини ўтказиш учун ташкилот кейинги текширувни тўхтатиб қўйиши ва шартномани муддатидан илгари бекор қилиш тўғрисидаги масалани кўтариши мумкин, бу ҳақда мижозга ёзма равишда хабар берилади қарорнинг сабаблари.

37. Эксперт хулосасининг таркиби ҳужжатларни ҳар томонлама текшириш зарурати билан белгиланади ва қуйидагиларни ўз ичига олади:

 • умумий бўлим (кўриб чиқилган ҳужжатларнинг умумий характеристикаси);
 • фикрлар ва таклифлар;
 • қурилиш ҳужжатлари ва умуман лойиҳа бўлимларини эксперт баҳолаш;
 • хулосалар ва тавсиялар.

38. Эксперт хулосасида қуйидагилар бўлиши керак:

 • манба маълумотларининг қисқача тавсифи, қурилиш шароитлари ва асосий лойиҳа қарорлари, шунингдек қурилиш лойиҳасининг техник-иқтисодий кўрсаткичлари;
 • экспертиза жараёнида қабул қилинган лойиҳавий ечимлар, ўзгаришлар ва қўшимчалар бўйича аниқ изоҳ ва таклифлар;
 • кейинчалик лойиҳалаш учун индивидуал лойиҳа ечимларини қўшимча равишда деталлаштириш бўйича тавсиялар;
 • (лойиҳа қарорлари ва асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлардаги ўзгаришларга олиб келадиган жиддий изоҳларсиз) ёки лойиҳани рад этиш бўйича тавсиялар билан якуний хулосалар.

39. Қурилиш учун лойиҳа ҳужжатларини кўриб чиқишни амалга оширувчи эксперт-экспертиза органи қурилиш лойиҳаси бўйича эксперт хулосасини тайёрлайди.

40. Ҳужжатларни кўриб чиқиш асосида тузилган эксперт хулосаси бўлим бошлиғи (бош) мутаҳассислари томонидан имзоланади ва эксперт ташкилотининг раҳбари томонидан тасдиқланади. Белгиланган тартибда тузилган эксперт хулосаси мижозга (инвесторга) юборилади (тегишли рўйхатдан ўтганидан кейин).

41. Дастлабки ва шаҳарсозлик ҳужжатлари бўйича давлат экспертизасининг ижобий хулосаси қуйидагиларга асос бўлади:

 • белгиланган тартибда уни тасдиқлаш;
 • кейинги лойиҳа босқичини ишлаб чиқиш;
 • ДАҚН инспекцияларида қурилиш руҳсатномасини олиш;
 • молиялаштиришни бошланиши;
 • танлов ва тендер ҳужжатларини тайёрлаш;

эксперт хулосасининг амал қилиш муддати 2 йил.

43. Қайта кўриб чиқилган лойиҳалар бўйича жамланган хулоса янги кўриб чиқилганидек тузилади.

44. Ўрнатилган тақдирда, олдиндан тасдиқланган лойиҳа ва шаҳарсозлик ҳужжатлари лойиҳалаштириш қарорлари ва техник-иқтисодий кўрсаткичлардаги ўзгаришлар туфайли қайта кўриб чиқилиши керак.

45. Вазирлар Маҳкамасининг қарорига биноан лойиҳа ҳужжатларини параллел равишда ишлаб чиқиш, эксперт ва бошқа хизматлар билан биргаликда амалга ошириладиган қурилиш лойиҳалари бўйича хулоса экспертиза ўтказиш учун шартнома шартномасида кўрсатилган миқдорда лойиҳа ечимларини босқичма-босқич чиқариш тартибига мувофиқ тайёрланади.

VI. ДАВЛАТ ТЕКШИРИШИНИНГ МУДДАТИ ВА ҚИЙМАТИ

46. Экспертизани бошлаш ва тугатиш саналари экспертиза ўтказиш учун шартнома асосида белгиланади.

Эксперт ишининг амалда бошланиши - тўлов ҳужжатлари ва тўлиқ ҳужжатларни тақдим этиш санаси;

Ҳужжатларни тўлиқ давлат экспертизасидан ўтказиш санаси 30 кундан ошмаслиги керак:

47. Инвеститсион лойиҳа бўйича ЛТИА (ЛТИҲ) бўйича хулосаларни кўриб чиқиш ва тайёрлаш ЛТИА (ЛТИҲ) ва тегишли вазирлик ва лойиҳа ташаббускор агентликларининг хулосалари тақдим этилган кундан бошлаб икки ҳафта мобайнида амалга оширилади.

48. Лойиҳанинг техник-иқтисодий асослари (ТИА) лойиҳани Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг тегишли комплекси раҳбари томонидан тасдиқланган лойиҳа асосида экспертиза ташкилотига тақдим этилган кундан бошлаб икки ҳафта мобайнида амалга оширилади.

49. Объектларнинг шаҳарсозлик ҳужжатларини ёнғин хавфсизлиги ва сейсмик қаршилик кўрсатиш бўйича эксперт хулосаларини кўриб чиқиш ва тайёрлаш экспертизани ўтказиш учун шартнома мажбуриятлари (тўлов) амалга оширилган пайтдан бошлаб этти кундан кўп бўлмаган муддатда амалга оширилади.

лойиҳа ва шаҳарсозликнинг бошқа бўлимлари ва масалалари бўйича 15 кун.

экспертизанинг шарҳлари ва таклифларини тузатишнинг охирги муддати 15 кунгача;

Баъзи ҳолларда, айниқса, йирик ва мураккаб объектларни қуриш бўйича лойиҳаларни кўриб чиқаётганда, бу муддат 15 кундан ортиқ бўлмаган муддатда мутаҳассис бўлими раҳбарияти томонидан узайтирилиши мумкин.

50. Дастлабки ва шаҳарсозлик ҳужжатларини давлат экспертизаси қиймати Вазирлар Маҳкамасининг 30.05.2013 йилдаги қарори билан тасдиқланган Низомнинг тартибида белгиланади. «Қурилиш соҳасидаги рухсатномаларни бериш тартиб-таомиллари ва қийматини аниқлашда дифференциал ёндашув тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш тўғрисида» ги қарори.

51. Шахсий масалалар бўйича экспертизанинг қийматини ҳисоблаш (муайян турдаги ишларни ҳисоблаш, машина ва механизмларнинг қиймати, пудрат ташкилотининг бошқа ҳаражатлари ва бошқалар) бевосита меҳнат харажатларини ҳисоблаш йўли билан (экспертизанинг долзарблиги ва эксперт ташкилотининг амалдаги харажатлари ҳисобга олинган ҳолда) амалга оширилади.