Ускуналарни ишлатиш тартиби бўйича видеороликлар

ПКРС-2У туридаги диномометрик тиркама

Рессорли рама ва рамани уланиши параллелограмм констркукцияга асосланган, қопламага сув сепадиган мосламали, тормозлаш механизмли, ўлчаш датчиклари блокли, бир ғилдиракли тиркамадан иборат. Тишлашиш коэффициенти йўл қопламасини ҳўлланган ҳолда тиркамани тормозланиши вақтида ўлчанади...

   

ДИНА-4FWD қаттиқ бўлмаган йўл қопламасини баҳолаш учун ишлатиладиган ускунанинг янги авлоди

Ускуна ГОСТ 32729-2014 га муофиқ, тиркама базасида яратилган.
Динамик юкланиш пайтида қопламанинг эгилишини ўлчашга мўлжалланган.
Йўл қопламасининг эгилиш модули ҳисобланади ва эгилиш чуқурчалари қурилиши бажарилади...

   

«ОКО-2» георадари асосида ер остини зондирлаш системаси

“ОКО-2” георадари асосида ер остини текшириш (зондирлаш) системаси йўл конструкцияси қатламларини аниқлашга мўлжалланган. Зондирлаш чуқрлиги ишлатиладиган блокка қараб 0.7, 1.5, 3.0 м ни ташкил этади...

   

IRI усулида бўйлама текисликни ўлчаш системаси

IRI халқаро кўрсаткичи бўйича йўл тўшамасининг текислигини ўлчаш системаси, ғидирак излари тушган тасма бўйича автомобил кузови тагига ўрнатилган, лазерли датчиклар ва акселометрли иккита моноблокдан иборат...

   

Автомобиль йўлларини панораммали видеотасвирга олиш системаси

Автомобиль йўлларини панораммали видеотасвирга олиш системаси камералар ўрнатилган моноблок асосида бажарилади.
180º бурчак остида тасвирга олиш мумкин...

   

Қаттиқ бўлмаган йўл қопламаларининг элилишини статик модулини аниқлаш мосламаси

Мослама ИКН-05-2011 талабларига муофиқ эгилишни қайтишини аниқлаш мақсадида йўл тўшамасини статик синовдан ўтказишга мўлжалланган...

   

ИКСп-2М тишлашиш коэффициентини ўлчовчи портатив қурилма

Автомобиль йўлларини қуриш ва таъмирлашда, йўл қопламасининг ҳолатини назорат қилишда, йўл қопламасининг тишлашиш коэффицентини ўлчашга мўлжалланган...

   

«КП – 232С» автомобиль йўлларининг геометрик ўлчамларини назорат қилиш мосламаси

Мослама равонликни назорат қилиш, бурилишлар радиусларини аниқлаш, йўл асоси, пойи, чети ва қопламасининг бўйлама ва кўндаланг нишабликларини ўлчаш, йўл пойининг қиялигини жойлаштириш коэффицентини аниқлашга мўлжалланган...

   

"ИК-2С" қопламанинг йўл изини (колейность) ўлчовчи қурилма

Йўл изини ўлчовчи қурилма йўл қопламасининг бўйлама деформациясини қийматини аниқлашга мўлжалланган...

   

КП-231С универсал йўл рейкаси

Рейка йўл қопламаси ва йўл ёқасининг кўндаланг ва бўйлама нишабликларини, ГОСТ 30412 бўйича автомобиль йўллари ва аэродромларнинг асоси ва қопламасининг нотекисликларини, қиялик, кўтарма ва ўймаларнинг нишаблигини ўлчашгга мўлжалланган.